Andelsboligforeningen Rosenhaven

Jebjerg er en by med mange tilbud

Dejlig Spar købmand med åbnet alle ugens 7 dage fra 7.30 til 20.00, stort udvalg som kan dække de fleste behov i dagligdagen.

Jebjerg Skole har fra 0 til 6 klasse og skolefritidsordning, ved siden af er der også børnehave.
I den nordlige del af byen har vi Salling Efterskole med plads til ca. 160 elever.

Jebjerg Borgerforening er en meget aktiv forening for hele byen med mange tilbud til byens indbygger. I øjeblikket er der gang i byfornyelsen.

Fastelavnsfest, Sct Hans aften i byparken. Pensionistudflugt, julebanko og så afholder Borgerforeningen sammen med hallens støtteforening 4 musik aftner om vinteren. Med f.eks. Lasse & Mathilde, Ivan Pedersen og Esther Brohus osv. Som holdes i vores hal, Jebjerg Sport og Event center, hvor der også er rigtig mange tilbud hele året, fitness, spinning, osv.

Gode busforbindelser til Skive og Nykøbing Mors.

Derudover har vi et aktivt erhvervsliv i byen, gartnerier, tømrer, murer, elektriker, revisor, frisører, cykelpartner, By Bit butik, osv.